Cena mēnesī: 90 centi par vienu tekošo metru + PVN (0.9e/1m + PVN)
Garums: 3.5m
Augstums: 2m

Ne vienmēr ir iespējams optimāli īsā laikā iegādāties un uzbūvēt žogu, kā arī ne visās situācijās tas ir nepieciešams, tādēļ viens no iespējamajiem variantiem ir mobilā jeb pārnēsājamā žoga noma. Ja mobilais žogs ir nepieciešams uz neilgu laiku, tad žoga nomas iespēja ir vislabākais variants, jo pēc mobilā žoga lietošanas nav jādomā, kur to novietot vai uzglabāt. Tas beidz pildīt savu funkciju, tiek demontēts un aizvests prom, neaizņemot vietu jūsu privātajā vai arī publiskajā teritorijā.

Mobilā žoga pielietojums ir ļoti universāls, tas ir labs pagaidu risinājums, lai ierobežotu konkrētu teritoriju. To var lietot būvlaukumu, publisku pasākumu, piemēram, koncertu, sporta pasākumu, festivālu, dažādu aizsargājamu teritoriju iežogošanai un norobežošanai no apkārtējās vides. Publiskos pasākumos mobilo žogu var izmantot arī cilvēku plūsmas organizēšanai, lai pasākums noritētu droši un veiksmīgi. Mobilais žogs būs lietderīgs arī, lai atdalītu dažādas zonas publiskā pasākumā, piemēram, ēdināšanas zona, atpūtas zona, koncertu zona utt. Lielos koncertos īpaši svarīgi ir atdalīt apmeklētājus no māksliniekiem, tādā veidā arī rūpējoties par cilvēku drošību un labsajūtu. Mobilā žoga noma nav paredzēta tikai publisku pasākumu rīkotājiem, ja tiek rīkots liela apjoma privāts pasākums, tad arī ir iespējams nomāt mobilo žogu, lai pasākuma apmeklētāji būtu drošībā.

Bieži vien mobilā žoga uzstādīšana ir nepieciešama ātri, kas arī ir iespējams, jo mobilo žogu var gan uzstādīt, gan demontēt īsā laika periodā, kā arī tā transportēšana ir viegla.

Mobilais žogs ir izturīgs, jo izgatavots no kvalitatīva materiāla (cinkota metāla), tas būs drošs un stabils aizsargs konkrētajai teritorijai. Mobilais žogs ir paredzēts lietošanai ārā un laika apstākļu mainība to neietekmē. Tie ir apstrādāti ar pretrūsas līdzekļiem, lai to lietošanas laiks būtu ilgāks un drošāks. Varētu teikt, ka mobilais žogs ir stabila un pārbaudīta vērtība, kuru var uzstādīt visa gada garumā.

Mobilais žogs tiek uzstādīts uz betona vai plastikāta pēdām, lai tas nebūtu izkustināms un brīvi pārvietojams, kā arī tiek savienots ar skavām, lai nebūtu iespējams to viegli atvērt. Katrs klients pēc ieskatiem var izraudzīties mobilo žogu uzstādīt uz betona vai plastikāta pēdām. Pēc pieredzes varam teikt, ka pasūtītājs izvērtē situāciju, vietu, notikumu, kādēļ tiks lietots mobilais žogs, un tad arī apzinās, kura no pēdām būtu visefektīvākā. Ja ir paredzēts, ka mobilais žogs tiks izvietots masu pasākumā, lai kontrolētu cilvēku plūsmu, atdalītu dažādas zonas, tad ieteicamā izvēle ir betona pēdas, īpaši, ja pasākums norisinās diennakts tumšajā laikā. Ja pasākums vai vieta, kas tiks norobežota, ir uz īsāku laika periodu un diennakts gaišajā laikā, tad piemērotākas būs plastikāta pēdas. Plastikāta pēdas ir vieglāk transportējamas, nekā betona pēdas, jo tās ir krietni vien vieglākas. Ja klients nevar izlemt, nomāt vienas vai otras pēdas, tad, ņemot vērā mūsu pieredzi, mēs varam palīdzēt veikt izvēli.

Mobilo žogu iespējams uzstādīt jebkādas teritorijas perimetrā, jo katrs žoga posms ir kā viens bloks. Šādus blokus var novietot, cik vien tas ir nepieciešams, lai norobežotu izvēlēto platību.

Neskatoties uz to, ka mobilais žogs ir pagaidu sistēma, tas ir veidots kvalitatīvi, izmantojot biezu sietu, lai to nevarētu atvērt. Attiecīgi, ņemot vērā klienta vēlmes, vienā no vārtu sadaļām tiek uzlikta pagaidu atslēga, lai piederošās personas varētu brīvi pārvietoties, šāds variants visbiežāk tiek izvēlēts būvlaukumos, ne publiskos pasākumos. Publiskos pasākumos, ja nav nepieciešama mobilā žoga aizslēgšana, tad žoga novietojumu (atvērts/ aizvērts) var regulēt par pasākumu atbildīgās drošības personas.

Mobilais žogs ir izturīgs, neskatoties uz to, ka tas bieži tiek transportēts un vairākkārtīgi uzstādīts. Mobilā žoga konstrukcija un uzbūve ir veidota tā, ka tas ir paredzēs gan vairākkārtējai uzstādīšanai, demontēšanai un transportēšanai. Svarīgi, ka metāla žogs, salīdzinot ar plastikāta žogiem, ir lietojams gandrīz mūžīgi.

Jums nav jāsatraucas, ka nomas mobilais žogs varētu būt zemas kvalitātes vai traumēts, jo pēc katras mobilā žoga demontēšanas un transportēšanas, žoga bloki un pēdas tiek pārbaudītas, lai nākamais klients nomai saņemtu tikai labāko, drošāko un kvalitatīvāko preci.

Būvlaukumā vai kādā publiskā pasākumā nav ne praktiski, ne ekonomiski izdevīgi celt žogu, jo šeit žogam ir tikai pagaidu funkcija. Iesakām līdz ar būvdarbu uzsākšanu uzreiz padomāt par mobilā žoga uzstādīšanu, lai būvlaukumā neierastos nepiederošas personas. Lai cilvēki, kuri tur strādā ikdienu, un tur esošie darba instrumenti, iekārtas būtu drošībā. Uzstādot mobilo žogu būvlaukumā, jau tiek dots signāls, ka šajā teritorijā drīkst uzturēties tikai piederošas personas vai personas ar atļauju. Uzstādot nomas mobilo žogu, varat pasargāt savu īpašumu un ietaupīt resursus, kuri būtu novirzīti žoga celtniecībā. Iesakām atcerēties, ka būvlaukumos nepietiek vien ar video kameras vai apsardzes sistēmas uzstādīšanu, jo pirmais solis, kas atturēs kādu, kam nav vēlams ienākt jūsu teritorijā, būs mobilais žogs.

Mūsdienās dažādu preču nomas iespējas ir ļoti plašas un cilvēki ar vien vairāk to izmanto, lai atvieglotu savu ikdienu. Pirms dažādu preču iegādes ir vērts apsvērt iespēju to nomāt. Jāsaprot, cik ilgi izraudzītā prece būs nepieciešama, ja īstermiņā, tad nomas iespēja ir vislabākais ir risinājums.

Žogu nomas piegāde
Mobilo žogu noma un piegāde iespējama visā Latvijā. Piegādes izmaksas ir atkarīgas no vietas, kur tos jāpiegādā. Kopējās piegādes izmaksas veido attālums no Dzilnuciema līdz aprīkojuma nogādāšanas vietai. Taču mobilajiem žogiem klients var atbraukt pakaļ arī pats uz uzņēmuma noliktavu, līdz ar to nav jāmaksā par piegādi.